ASLAN: “ORMANDA ÜÇLÜ VARDİYAYA GEÇİLMELİ”

16.02.2013 02:15

 

Türkiye ormanlarının gelişmesi ve bakımı için daha çok çaba göstermek gerektiğini belirten Aslan, geçici işçilerin kadroya alınmasını ve ilave işçi alınarak, üçlü vardiya sistemine geçilmesini istedi.

 

Öz Orman-İş Sendikası’nın Hatay’da düzenlediği İşyeri Temsilcileri Eğitim Semineri’nin açılışında konuşan Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan, Türkiye’nin üçte birinin ormanlarda oluştuğunu belirterek, mevcut işçi sayısının yetersizliği ve geçici işçilik uygulamasının ormancılık işlerinde zaaf doğurduğunu söyledi. Ormancılıktaki çalışmaların ‘sevgi ve aidiyet’gerektirdiğini kaydeden Settar Aslan, şöyle devam etti:

“Taşeron aracılığıyla ucuz emek olarakçalıştırılan ve gelecek yıl aynı işe alınıp alınmayacağını bilmeyen işçilerleormancılık faaliyetleri yürütülemez. Maalesef Maliye Bakanlığı, OrmanTeşkilatımıza kadro verme konusunda sıkıntı çıkarmaktadır. Ormanlarımızı,gelir-gider hesabı içinde değerlendiremeyiz. Evet, ormanlarımız aynı zamandagelir de getirmektedir. Fakat, soluduğumuz temiz havayı ve içtiğimiz sağlıklısuyu da ormanlarımıza borçluyuz, ki bunun hesabını yapmak mümkün değildir.”

Ormancılıktayılın 12 ayı boyunca yoğun şekilde çalışılması gereken işler bulunduğunu daifade eden Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Aslan, “Bir kere, yılın yarısında çalıştırılan 7.600 işçimize acilen kadroverilmelidir. İkinci olarak, artık ormancılıkta tek vardiya ile çalışmakyetmemektedir. Mümkünse Orman Teşkilatımız üçlü vardiyaya geçmeli bu olmuyorsaen azından ikili vardiya yapılmalıdır. Bunun için de gerekli işçi takviyesisağlanmalıdır.” diye konuştu.

SettarAslan, konuşmasında ‘eğitimin önemine’de temas ederek, Türk sendikacılığının artık ‘kol gücüne’ değil ‘bilgiye’ağırlık vermesi gerektiğini bildirdi. Aslan, Öz Oran-İş olarak, tümteşkilatlarını diri tutmak için sürekli eğitim çalışması yaptıklarını dabelirterek, “Yaz aylarında tümişçilerimiz 24 saat teyakkuz halinde olduğundan, eğitimlerimizi kışdönemlerinde hızlandırmaktayız. Bu eğitimlerde, işyeri temsilcilerimizlebirlikte, işyerlerindeki disiplin kurulu üyelerimizi de eğitimden geçirmekteyiz.”dedi.

Çalışmahayatının en önemli sorunlarından birinin de ‘örgütlenme yetersizliği’ olduğunu da belirten Settar Aslan, 11milyon sigortalı işçiden sadece 600 bininin sendikal haklarını kullanabildiğinianlatarak, işçilerin yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Yasasının sağladığıimkânlardan da yararlanarak, hızla örgütlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Seminerekatılan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Halil Coşkun da, hizmet içi eğitiminönemine temas ederek, sürdürdüğü kapsamlı eğitim faaliyetlerinden dolayı ÖzOrman-İş’i kutladı.

Öz Orman-İş eğitim seminerine Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa,Gaziantep ve Kilis’teki 100 kadar sendika işyeri temsilcisi katıldı. Seminerde Öz Orman-İş Genel Teşkilat Sekreteri Zeki Sungur Kızılkaya, Genel Eğitim Sekreteri Mustafa Çınar, Hukuk Müşaviri Muharrem Özkaya, Emekli Yargıtay Üyesi Utku Öztürk, Doç. Dr. İsmail Gökdeniz tarafından yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İşyerlerinde Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri ile Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları konusunda eğitim verildi. Seminerin açılışına, Antakya ve çevre illerdeki Orman İşletme Müdürleri ile İl Orman ve Su İşleri Müdürleri ve Fidanlık Müdürleri de katıldı.


 

Geri