MHP Milletvekilimizin Meclise Sunmuş Olduğu Teklif.

15.02.2012 21:50


Kanun Teklifi Bilgileri

İmza Sahipleri Kanun Teklifinin Metni
Dönemi ve Yasama Yılı 24/2
Esas Numarası 2/293
Başkanlığa Geliş Tarihi 12/01/2012
Teklifin Başlığı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Teklifin Özeti Teklif ile; son iki yıl içinde fiilen altı ay 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olarak çalışanların memur kadrolarına atanmaları ve aynı süre koşulunu sağlayan geçici işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçirilmeleri öngörülmektedir.
Teklifin Son Durumu KOMİSYONDA
 
Kanun Teklifi Komisyon Bilgileri
Komisyon Tipi Adı Giriş Tarihi Çıkış Tarihi Yapılan İşlem Karar Tarihi
Esas Komisyon Plan ve Bütçe Komisyonu 20/01/2012   Komisyonda  
Tali Komisyon Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 20/01/2012   Komisyonda  
Tali Komisyon Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 20/01/2012   Komisyonda

 

Alttaki link'ten takip edebilirsiniz.

 https://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tasari_teklif_sd.onerge_bilgileri?kanunlar_sira_no=99664

 

 

 

 

Geri