TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ DİLEKÇE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

22.03.2013 15:04

ANKARA

Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı

Sayın Başbakanım,

Bizler, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan mevsimlik işçileriz. Kadromuz bulunmadığından dolayı, yılda en fazla 5 ay 29 gün çalışabilmekteyiz. İşsiz kaldığımız dönemde ise; 6 ay sonra ayrılacağımız belli olduğundan, hiçbir işveren bizleri işe almak istememektedir. Bu yüzden yılın diğer yarısında işsiz kalmakta, evimize, çoluk-çocuğumuza ekmek götürmekten aciz düşmekteyiz. 

Bu noktadaki sıkıntımızı, bir feryat halinde yazdığımız mektuplar, e-postalar ve telefonlarla, sendikamız Öz Orman-İş’e sık sık hatırlatmaktayız. Bu konuda sendika yöneticilerimizin üzerine çok gitmemize rağmen, onların da elinden fazla bir şey gelmediğinin farkındayız.

Muhterem Başbakanım,

21 Nisan 2007 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 5620 sayılı Kanunla, kamuda çalışan yaklaşık 220.000, Orman Genel Müdürlüğü’nde ise yaklaşık 14.000 işçiye kadro imkânı sağladınız. Böylece, emeğiyle geçinen binlerce arkadaşımızın ve ailelerinin hayır dualarını aldınız.

Maalesef Orman Teşkilatımızda norm kadro olmadığı için, emekli olan kadrolu işçilerin yerine, ancak mevsimlik işçi alınabilmektedir. Hal böyle olduğundan, 2007’den bu yana geçici işçilerimizin sayısı 7.600’ü geçmiştir. Muhtemelen son bir yılda emekli olan arkadaşlarımızın yerine alınacaklarla birlikte, önümüzdeki yaz bu rakam 10 bine yaklaşacaktır. Bunun anlamı; muhtemelen birkaç yıl sonra Orman Teşkilatımızda kadrolu işçi sayısı sıfıra yaklaşırken, teşkilatın bütün işleri mevsimlik işçilerle veya taşeron eliyle yürütülmek zorunda kalacaktır.

Zat-ı Âlinizin çok iyi bildiği gibi, ormancılıktaki işler; pancar, yaprak tütün veya yaş çay alımı gibi yılın sadece bir döneminde yapılan işlerden değildir. Ormancılık faaliyetleri sadece yangınla mücadeleden ibaret olmayıp, yılın 12 ayında devam etmektedir. Yangın mevsimi bittikten sonra, ormanda tohumlama işleri başlar. Tohumlama işleri bitince teraslama başlar. Teraslama bitince tüpleme işleri başlar. Tüpleme bitince dikim işleri başlar. O da bitince bakım işleri başlar. Sonra yine yangın mevsimi gelir. Diğer taraftan, ormandaki üretim faaliyetleri devam eder. Dolayısıyla ormandaki işler, 12 ay boyunca kesintisiz sürüp gider.

5 ay 29 gün çalıştırılan işçilerimizin hizmet akdi, yılın diğer yarısında askıya alındığından, temel ormancılık faaliyetleri taşeronlar aracığıyla yapılmak zorunda kalmaktadır.

Sayın Başbakanım,

Diğer taraftan, neredeyse üçte biri ormanlık alanlardan oluşan ülkemizin ormanlarını korumak, çıkan yangınlara daha hızlı ve etkili müdahale edebilmek için, yangın ekiplerinin sayısının artırılması ve görev sorumluluk alanlarının daraltılması gerekmektedir. Bu da daha fazla işçi istihdamını gerektirmektedir.

Orman Teşkilatımız son yıllarda yangınla mücadelede büyük başarılara imza attığı gibi, ormancılık üretiminde de büyük bir artış sağlamıştır. Bu üretim artışında, sayenizde işçi arkadaşlarımıza verilen kadroların da büyük payı olduğu muhakkaktır. 

Muhterem Başbakanım,

Ülke ormanlarının korunması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, her şeyin ötesinde bir ‘gönül’ ve ‘sahiplenme’ meselesidir. Tohum toplanmasından başlayıp, fidanların yetiştirilmesi, toprağın hazırlanması, teraslanması, fidanların dikilmesi, bakılıp büyütülmesi ve nihayetinde yangınlardan ve diğer tehditlerden korunması için bu işleri yapanların, yaptıkları işle bir gönül bağının olması gerekir. Bu gönül bağı ve sahiplenme duygusunun gelişmesi, çalışan insanların kendilerini yaptıkları işte ‘kalıcı’ olarak görmeleriyle yakından ilişkilidir.

İşte ormancılık faaliyetlerinde ‘geçici’ statüyle hizmet veren bizlerin, daimi ve kadrolu olarak istihdam edilmemiz, ülkemiz ormanlarıyla daha sağlam bir ünsiyet kurmamıza ve ormanlarımızı çok daha fazla sahiplenmemize yardımcı olacaktır.

Saydığımız bu gerekçelerden dolayı, Orman Teşkilatımıza norm kadro verecek ve bizlere daimi işçi olarak çalışma imkânı sağlayacak yasal düzenlemenin yapılmasını, bu yapılıncaya kadar da, 5620 Sayılı Kanundaki 5 ay 29 günlük çalışma sınırının kaldırılarak, teşkilatımızda hizmet veren 7.600 mevsimlik işçi arkadaşımız adına kadro verilmesini arz ve talep etmekteyiz. Kimsesizlerin kimsesi olan siz kıymetli Başbakanımızın, belediyeler ve özel idarelerdeki sözleşmeli memurların kadro meselesini çözerken, biz orman işçilerini de mağdur etmeyeceğine inancımız tamdır.

Selam ve saygılarımızla...

Geri